Koulutus

Reactor Films tarjoaa elokuvailmaisun koulutusta yrityksille, yhteisöille ja oppilaitoksille. Koulutus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Alla olevat sisältökuvaukset ovat suuntaa antavia, mutta toimiviksi havaittuja. Opettajamme ovat alan kokeneita ammattilaisia, ja koulutuksessa painotetaan käytännön elokuvailmaisullisten taitojen oppimista.

Ole yhteydessä!

Elokuvailmaisun perusteet

- Tarina ja käsikirjoittaminen
- Kuvilla kertominen ja kuvailmaisun perusteet
- Leikkauksen perusteet
- Katsaus ääni-ilmaisuun
- Elokuvailmaisun tuotannolliset apuvälineet.

Kesto: 3-5 päivää

Tavoite: Tarjota perustiedot elokuvailmaisusta ja siinä hyödynnettävistä kerronnallisista työkaluista.

Käsikirjoittaminen

- Tarinankerronnan taito
- Draaman kaari, jännite, katsojan mielenkiinnon herättäminen ja ylläpitäminen
- Viestin välittäminen tehokkaasti, kohdennetusti ja vaikuttavasti
- henkilöhahmon rakentaminen, dialogi, tarinan rakenteet
- käsikirjoittamisen tekniset taidot, formaatti, käsikirjoitusohjelmat.

Kesto: 1-5 päivää

Tavoite: Tarinankerronnan lainalaisuuksiin ja välineisiin tutustuminen, elokuvakerronnan kirjoittamisen erityispiirteiden ymmärtäminen, tehokkaan viestin lähettämisen ja kommunikaation perusteiden hallinta, oikeaoppisen käsikirjoitusformaatin hallinta.

Videohaastattelun perusteet

Haastattelun kuvaaminen videolle teknisesti ja ilmaisullisesti. Läpikäytävinä alueina haastattelutekniikka, kuvaus, äänitys ja valaisu. Käytännön harjoituksia hallitusta ja valaistusta tilanteesta aina kadulla käsivaralta tehtävään voxpoppiin. Opettajina kokenut toimittaja/ohjaaja ja kuvaaja.

Kesto: 1-2 päivää

Tavoite: Oppia tekemään tarkoituksenmukainen videohaastattelu erilaisissa olosuhteissa.

Kuvaus & leikkaus

Video-/elokuvauksen perusteet

- Kuvauksen perussääntöjä
- Videokameran käyttö
- Käytännön vinkkejä kuvaustilanteeseen.

Kesto: 1-2 päivää

Tavoite: Osata käyttää videokameraa oikein sekä hyödyntää kuvauksessa elokuvailmaisun perussääntöjä.

Leikkauksen ilmaisulliset perusteet

- Miksi elokuvaa ei ole ilman leikkausta?
- Leikkauksen ilmaisulliset perussäännöt ja keinovalikoima
- Leikkaajan työnkuva.

Kesto: 1-2 päivää

Tavoite: Tarjota perustiedot elokuvaleikkauksen ilmaisullisista säännöistä ja keinovalikoimasta sekä leikkaajan työstä elokuvan työryhmän taiteellisesti vastuullisena jäsenenä.

Adobe Premiere -perusteet

- Adobe Premiere -ohjelman käyttö kuva- ja äänileikkauksessa.

Kesto: 1-2 päivää

Tavoite: Osata käyttää Adoben Premiere-leikkausohjelmaa elokuvan, mainoksen, yritysvideon tai muun audiovisuaalisen tuotteen leikkaamiseen.

Adobe After Effects -perusteet

- Adoben After Effects -ohjelman käyttö videokuvan jälkityöstössä.

Kesto: 2-3 päivää

Tavoite: Osata perustaidot Adoben After Effects -jälkikäsittelyohjelman käytöstä videokuvan värimäärittelyssä ja efektoinnissa.

Valaisun perusteet

- Miksi valaistaan?
- Valaisun perusominaisuudet
- Valo kerronnan apuvälineenä
- Katsaus valaisukalustoon
- Perusvalaisu: 3-pistevalo ja vallitsevan valon ilmaisullinen käyttö
- Valaisuharjoituksia.

Kesto: 2-3 päivää

Tavoite: Ymmärtää valon perusominaisuudet ja valaisun peruskäsitteet sekä kyetä yksinkertaiseen ilmaisulliseen valaisuun valo- tai videokuvaustilanteessa.

Liikkuva kuva verkossa

- Netti- ja viraalivideon erityispiirteistä
- Tallennus-, pakkaus- ja esitysmuodot
- Materiaalin siirto verkkoon (YouTube, Vimeo, muut).

Kesto: 1 päivä

Tavoite: Ymmärtää nettivideoiden tekniset ja ilmaisulliset erityispiirteet, mahdollisuudet ja rajoitukset sekä osata siirtää kuvattu materiaali verkkoon sopivaan muotoon.

Drone-kuvaus

- Miehittämätön ilmailu, mitä se on?
- Miehittämättömät ilma-alukset: historiaa, nykytila, tulevaisuus
- Ilmatilan rakenne Suomessa ja säädökset tällä hetkellä
- Vakuutukset
- Sää
- Lennätyksen perusteet
- Lentosuunnitelma
- Miten lennättää aina omalla taitotasollaan, maalaisjärjen käyttö
- Ilmakuvaus ja kuvailmaisu
- Tyypillisimmät ilmakuvat, joille on käyttöä esim. elokuvassa
- Karttakuvaus
- Tämänhetkiset kamerajärjestelmät; mitä voi tehdä pienellä ja mitä suuremmalla kalustolla
- Lennätys- ja kuvausharjoituksia.

Kesto: 2 päivää. Käytännön harjoituksia molempina päivinä.

Tavoite: Hallita kattavasti drone-kuvauksen perusteet teoriassa ja käytännössä.

Ohjaus

Elokuva ja av-tuotannon ohjauksen perusteet

- Käsikirjoituksen purkaminen
- Toteutuksen suunnittelu ja kuvauskäsikirjoitus
- Kuvauksiin valmistautuminen ja pohjatyö
- Kuvaukset
- Työn loppuunsaattaminen.

Kesto: 1-3 päivää

Tavoite: Tarjota perustiedot av-tuotannon ohjauksesta käsikirjoituksesta valmiiksi teokseksi.

Näyttelijän ja esiintyjän ohjaaminen

- Näyttelijän kanssa työskentely
- Lukuharjoitukset
- Ammattiesiintyjän ohjaaminen
- Amatöörin ohjaaminen
- Näyttelijän ohjaaminen kameralle.

Kesto: 1-3 päivää

Tavoite: Tarjota perustiedot ja taidot näyttelijän ja esiintyjän ohjaamiseen.

Ääni & musiikki

Kenttä-äänityksen perusteet

- Äänittäjän työnkuva
- Äänityskalusto
- Äänitysharjoituksia.

Kesto: 1-2 päivää

Tavoite: Tarjota perustiedot kenttä-äänityksestä eli äänittäjän työstä elokuvan kuvauksissa.

Äänisuunnittelun perusteet

- Ääni osana elokuvan ilmaisullista kokonaisuutta
- Äänisuunnittelun keinovalikoimasta
- Äänisuunnittelu ja elokuvamusiikki
- Äänisuunnittelijan työnkuva.

Kesto: 1-2 päivää

Tavoite: Tarjota perustiedot äänestä elokuvan ilmaisullisena osana sekä äänisuunnittelun menetelmistä ja äänisuunnittelijan työstä.

Elokuvamusiikin perusteet

- Katsaus elokuvamusiikin historiaan
- Elokuvamusiikin tehtävät ja toimintamekanismit
- Musiikki elokuvan kokonaisuudessa
- Elokuvamusiikin tuotannollisia kysymyksiä.

Kesto: 1 päivä

Tavoite: Kurssi tarjoaa perustiedot musiikin roolista elokuvassa, sen käyttötavoista ja ominaisuuksista.Reactor Films

Ruoholahdenkatu 8
00180 Helsinki

Reactor Films